Norsk Smellerklubb - avdeling 1 Trøndelag

Norsk Smellerklubb - avdeling 1 Trøndelag
Org.nr.: 817 761 062
Kontonr.: 1503.82.15253

Medlem av "Grasrotandelen"
- søk på "Norsk" Smellerklubb for å genere din grasrotandel til lokalavdelinga.

Styret 2018/2019 

Leder Eli-Anne Skaug 922 48 231 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nestleder Mascha Meland    
Kasserer Aida Sandvik    
Sekretær Ann Kristin Fridtjofsen    
Styremedlem Håvard Tømmervold    
Styremedlem Lise Rognes    
Vara Nina Lervik    
       
Revisor Stig Meier Berg    
Vara Ingar Hynne    
       
Valgkomite Stig Meier Berg    
  Gro Anita Kamsvåg    
  Lea Rasmussen    
Vara Ingar Hynne    


LINK TIL AVDELINGENS FACEBOOK-SIDER