Norsk Smellerklubb - avdeling 1 Trøndelag

Norsk Smellerklubb - avdeling 1 Trøndelag
Org.nr.: 817 761 062
Kontonr.: 1503.82.15253

Medlem av "Grasrotandelen"
- søk på "Norsk" Smellerklubb for å genere din grasrotandel til lokalavdelinga.

Styret 2019/2020

Leder Håvard Tømmervold 488 87 300 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nestleder Lise Rognes    
Kasserer Ingar Hynne    
Sekretær Ann Kristin Fridtjofsen    
Styremedlem Edgar Aukan    
Styremedlem Nina Lervik    
Vara Lea Rasmussen    
       
Revisor Stig Meier Berg    
Vara Karoline Brodal Bjørgum    
       
Valgkomite Stig Meier Berg    
  Gro Anita Kamsvåg    
  Lea Rasmussen    
Vara Ingar Hynne    


LINK TIL AVDELINGENS FACEBOOK-SIDER