Norsk Smellerklubb - avdeling 2 Hordaland

Norsk Smellerklubb - avdeling 2 Hordaland
Org.nr.: 921 667 302

Kontonr.: 

Grasrotandelen.:

Årsmøtet 2019 besluttet enstemmig å sette dato for ekstraordinært årsmøte 26/3-2019.

Interimsstyre frem til dette består av:

- Rune Fjellanger
- Jonas Riise Johansen
- Merete Evensen
- Siri Jørgensen
- Helga Buvik
- Alexandra Reksten.


LINK TIL AVDELINGENS FACEBOOK-SIDER