Klasse I

Smeller klasse I - vedtatt av styret 02.10. 2017


Kritikkskjema
- vedtatt av styret 02.10. 2017


Samme kritikkskjema kan nå benyttes til både offisielle og uoffisielle konkurranser (cup'er mm) i Smeller.
I uoffisielle konkurranser anbefales det å bruke følgende momenter:

  • FUNN
  • FEILMARKERING / MARKERER IKKE
  • HUNDENS MOTIVASJON OG ARBEIDSLYST (Helhetsinntrykk)
  • FØRERS EVNE TIL Å FØRE HUNDEN HENSIKSMESSIG (Helhetsinntrykk)

Dommerveiledning - under arbeid