Klasse ELITE I

Smeller klasse ELITE I - krever opprykk fra klasse III (valgfri eliteklasse)

Øvelse 1 i klasse ELITE I vil inneholde 2 SMELLERE med forskjellig ID-lukt og 2 baner.

Nye øvelser er objekt/person og person/objekt.

 

Konkurransestart
Ved start av øvelse 1 får ekvipasjen tilgang til en SMELLER-1 umiddelbart før søk på bane 1. SMELLER-2 er plasser ved starten på bane 2.

I øvelse 2 får hunden tilgang til et objekt/SMELLER med ID-lukt for deretter å velge ut personen som har tatt i objektet.

I øvelse 3 skal hunden lukte på en person/SMELLER og velge ut objektet som vedkommende har håndtert.