Øvelse 1

Søk på 2 stk. parallelle baner á 6 bokser med skifte av smeller med ID-lukt (Smeller-A og Smeller-B) – forstyrrelser i 8 bokser 

Lukt av smeller-B/duplikat-B i bane nr. 2 ligger som forstyrrelse i den første banen 

Lukt av smeller-A/duplikat-A i første bane legges ut som forstyrrelse i den 2. banen