Øvelse 1

Søk på 4 stk. parallelle baner á 6 bokser – 1 duplikat skal markeres i hver bane - negativ ID-lukt (ulike) i 3 bokser i hver bane legges inn som forstyrrelser.