Klasse III

Smeller klasse III - krever opprykk fra klasse II

I klasse III vil SMELLEREN inneholde en ukjent lukt med unntak av øvelse 4 - hvor SMELLEREN er ID-lukt.

Nytt i klasse III vil være at det i øvelse 1 legges ut max. forstyrrelser (negativer) som er av samme type som SMELLEREN/DUPLIKATENE, men forsynt med andre lukter. I tillegg kan det være opp til 3 duplikater i hver bane.

Nye øvelse er finsøk utendørs på 4 m2 med skjulte duplikater.
Ellers kommer søk på kjøretøy inn igjen fra kl. I, men antall kjøretøy er økt til 3 stk.

 

Konkurransestart
Ved opprop og trekking av startrekkefølge får hver deltaker tildelt en zip-pose med en SMELLER (objekt) ID-lukt kontaminert på bomullspads til bruk i øvelse 1-3. SMELLEREN  inneholder en fremmed lukt. SMELLER til øvelse 4 - ID-spor - deles ut ved sporstart.

Fram til start i første øvelse skal hundefører, med valgfri metode, lære egen hund lukta fra tildelt SMELLER.
Første deltaker starter minimum 30 minutter etter at trekking av startrekkefølgen er avsluttet.

I samtlige øvelser skal hunden lokalisere og markere et antall DUPLIKATER (identiske objekter med samme lukt som SMELLEREN).

Samme SMELLER skal brukes i øvelse 1-3 i klassen.
Det konkurreres både på prestasjon og tid i øvelse 1, 2 og 3. Øvelsen ID-spor bedømmes etter antall duplikater/gjenstander.

I øvelse 1, 2 og 3 skal 2 prøvehunder gjennomføre øvelsene før første konkurrerende ekvipasje starter.