Tegning av medlemskap i Norsk Smellerklubb

Medlemskontingenten i Norsk Smellerklubb bestemmes av klubbens årsmøte i mars måned og gjelder
fom 1. januar til 31. desember påfølgende år.

Alternative metoder for innmelding:

  1. Betaling over nettbank
    ved å benytte klubbens bankkonto nr. 1503.49.73358.
    Husk å oppgi ditt mobilnr. og din e-postadresse.

  2. Betaling online via deltager.no
    kan du gjøre på denne linken
    Ved betaling online trekkes et gebyr på kr. 6,88 fra medlemskontingenten før beløpet overføres til klubben.

Gjeldende medlemskontingenter finner du på denne linken (samme som alternativ 2 ovenfor).