Utdanning av NKK-instruktører i Smeller

Da Norsk Smellerklubb nå er en del av Norsk Kennel Klubb, vil det på sikt være naturlig at lokale klubber også kan arrangere NKK-kurs i Smeller - slik at det det er mulig å bli NKK trinn II og III instruktør i hundesporten Smeller.

Nærmere informasjon om dette vil bli lagt ut så snart ei slik utdanning er på plass.