Autorisasjon av instruktører i Smeller

Styret i Norsk Smellerklubb har nå åpnet for å søke om å bli autorisert instruktør i hundesporten Smeller. Det settes krav til søkernes hundefaglige og pedagogiske kunnskaper og ferdigheter - i tillegg til personlig egnethet. Søkerne må også støtte NSK's formålsparagraf og etterleve klubbens etiske retningslinjer. 

Da NSK er en ung organisasjon, vil kriteriene i en periode være oppe til revisjon på årsmøtet hvert år framover. 

Oppdatert informasjon om hva som kreves er tilgjengelig i dokumentene nedenfor:

Fullstendig søknad sendes til klubbens leder: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spørsmål om autorisasjon kan stilles til klubbens leder.